www.alternativni - medicine.webgarden.cz

Meditativní hudba

        
Prameny poznání

PhDr. Patricie Anzari, CSc.
Jejím hlavním zaměřením je hluboká práce s osobním příběhem klienta, osvobození jeho osobnosti od energetických, emočních a spirituálních bloků. Rozvinula zcela originální metodu náročné partnerské spolupráce klienta s terapeutem, dotýkající se všech rozměrů lidského příběhu. Aplikuje ji individuální i skupinovou formou. Spolupráce s ní směřuje k vděku za život a vnitřnímu štěstí ve službě dalším bytostem, k nalezení smyslu osobního příběhu.

V letech 1990 až 1997 vysílala v Českém rozhlase svůj meditativní pořad Prameny poznání, který byl velmi oblíbený sta tisíci posluchačů. Na vlastní náklady pořádala po celé republice jejich setkání.

Na tomto odkazu naleznete původní  rozhlasové  meditačně-relaxační  sezení s mluveným slovem z 90 let.   

 
TIBETSKÉ MÍSY

Vhodné pro poslech při meditaci či masažích.
Zde si můžete nahrávku stahnout : http://www.uloz.to/7943853/tibetske-misy-320-mp             
                                                                  
                                                                                                                      
                                                       
 
 
 

 

Také u tibetských mís se setkáváme s alikvotními tóny. Tyto zvláštní hudební nástroje pocházejí z oblasti Nepálu.

Jsou vyrobeny ze slitiny sedmi kovů, z nichž každý symbolizuje kov jedné hvězdy či planety: zlato - Slunce, stříbro - Měsíc, rtuť - Merkur, měď - Venuše, železo - Mars, cín - Jupiter a olovo - Saturn. Každý kov vytváří určitý zvuk a dohromady vytvářejí výjimečný, alikvotně bohatý zvuk zpívajících mís.

Jedno tibetské rčení říká: "Kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru." Hra na tibetské mísy nás tak "ladí" na principy vesmíru.

A jak se na tibetské mísy hraje? Mísu držíme na otevřené dlani a hrajeme na ni dřevěnou paličkou - popřípadě pokrytou filcem nebo plstí. Druh dřeva, velikost paličky, druh mísy ale i "vyladěnost" hráče, to vše ovlivňuje výsledný zvuk. Nejčastěji se hraje cinkáním paličky o okraj mísy. Dále se hraje tak, že paličkou točíme po její hraně, čímž vytváříme táhlý, zpívající tón. Proto se také užívá další název tohoto nástroje - "zpívající mísy".

Hra na mísy je hrou v pravém slova smyslu - hráč může použít jakýkoli nástroj. Důležité je soustředit se a naslouchat.

 

Léčebné účinky

Poslouchat alikvoty je vždy velmi působivý, a může v nás vyvolávat různé pocity od pocitů lehkosti a světla k pocitům tajemna a mystických hlubin. Zvláštní čirá kvalita těchto tónů je dána jejich fyzikální kvalitou. Jsme zvyklí naslouchat hudbě a zpěvu, kde všechny instrumentální i hlasové tóny jsou směsicí mnoha frekvencí. Alikvoty jsou však jednotlivé, tedy „čisté“ frekvence, vydělené z celé směsice. Působí na nás proto dojmem čistoty a průzračnosti, neboť neobsahují obvyklé šumy, které jsme zvyklí poslouchat všude okolo nás.

Další zajímavý fakt vztahující se k této oblasti je ten, že alikvoty svými fyzikálními vlastnostmi reflektují zákonitosti o harmonii. Intervaly mezi jednotlivými alikvoty v alikvotní řadě odpovídají základním poměrům struktury lidského, zvířecího i rostlinného těla a odpovídají zákonitostem stavby veškerého organického světa. Tyto poměry známe např. také z oblasti umění jako tzv. zlatý řez.

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými tóny a jejich poměry jsou důvodem harmonizujícího a léčivého efektu zvuku vůbec. Ve starých kulturách a jejich školách (Tibet, Indie, Egypt, Řecko) se vyučovalo umění hudby spolu s medicínou. V těchto školách měli široké pochopení vztahům mezi hudbou a léčením, které bylo založené na poznatku, že vibrace je základní tvořivou silou vesmíru.

 
© 2011 Alernativní medicína J.H