www.alternativni - medicine.webgarden.cz

Azbest

Informací  o azbestu je hodně ale v praxi se nic nedělá, protože je to na starosti. Azbest  (mletý) třeba obsahují i staré asfaltové pásy a při jejich odstraňování se nemusí dodržovat žádná bezpečnostní pravidla. To že může i jedno vlákno způsobit rakovinu je zavádějící, protože azbestová vlákna jsou všudypřítomná, nízké hodnoty azbestu, které nejsou zdraví škodlivé, je možné nalézt skoro v každém vzorku vzduchu. Např. ve venkovských oblastech se obvykle nachází kolem 0,03-3 vláken na m3 venkovního vzduchu. Krychlový metr přibližně odpovídá objemu vzduchu, jaký člověk nadýchá za 1 hodinu. Vyšší hodnoty bývají naměřeny ve městech, kde může být 2-300 vláken na m3.Podle údajů může způsobovat rakovinu plic  i časté (profesní) vdechování  skleněných vláken z izolačních materiálů nebo vdechování např.bukového prachu. Realitní kanceláře nabízejí nemovitosti, aniž by uváděly zda budova obsahuje azbestový materiál, ale uvádí důležitější informaci o zateplení budovy, vláda  s tím nic nedělá např. v Polsku se stát podílí (finančně) na odstraňování azbest. materiálu.
 

 
© 2011 Alernativní medicína J.H