www.alternativni - medicine.webgarden.cz

Pět tibeťanů

                                                  Pět tibeťanů (Tibetská jóga)


V pěti tibeťanech je pěkný guláš, protože se návody dost často rozcházejí (dýchání).
Proto zde uvedu návod od učitele Zolotnického, který žil 15 let v tibetských klášteřích a učil tamní medicínu.

Chcete-li se zbavit pověry, že musíte opustit tento svět stářím sešlí a nemocní, tak si pozorně pročtěte následující text.

Cvičení, které obnovuje pružnost páteře, a tak podle jógy i pružnost myšlení, nazval Peter Kelder ve své knize podle místa jeho údajného vzniku "pět Tibeťanů". V původních pramenech se setkáte i s názvem Kayakalpa, což je rozsáhlá technika, zabývající se prostředky k oživení, očištění a omlazení organismu. Následující nenáročný systém cvičení je tedy jenom malou částí a je zaměřený především na uvolnění průchodnosti sedmi energetických center (čaker) našeho těla. Ty bývají zablokovány nejen nesprávnými návyky, ale i našim přístupem k životu. Lidé, kteří mají zablokovány čakry, připomínají poněkud oběti autonehody, protože se pohybují a jednají mezi námi, jako by je svíral neviditelný páteřní krunýř. Také jejich myšlení, jak můžeme vysledovat z jejich ústních či písemných projevů, je sevřené, až omezené.

Čakry nejsou, jak je donekonečna opakováno v příručkách, jenom jakési pomyslné body umístěné v páteři. Tradiční jogínské a tantrické texty popisují čakry jako lotosové květy - vířící energetická centra, prozařující celou jimi ovládanou oblast. Bezvadná činnost čaker se pak projeví jako nádherný prožitek jednoty radosti a zdraví pulzující celým tělem.

Tibeťané, jogíni i tantrici již před tisíciletími věděli, že tato energetická centra jsou v přímém vztahu s naší životní energii ale také s bezvadnou funkcí důležitých žláz ovlivňujících hormonální rovnováhu našeho těla. Tak na příklad první čakra (Múládhára) v oblasti pánevního dna má zásadní vliv na naši schopnost pracovat s energií Země a schopnosti přežít. Druhá čakra (Svádhišthána) v rovině pohlavních orgánů má vliv na náš sexuální život a ovládá varlata/vaječníky. Třetí čakra (Manipúra) promítající se do oblasti pupku má vliv na naši vůli, působí na slinivku břišní a na nadledvinky. Čtvrtá čakra (Anáhata) v oblasti srdce odpovídá naší schopnosti čisté lásky, má vliv na brzlík a tím i na imunitní systém. Krční čakra (Višudhi) se promítá do základny hrdla, určuje naši schopnost komunikace a sebevyjádření. Má vliv na štítnou žlázu a detoxikační schopnosti našeho organismu. Šestá čakra (Adžňá) v oblasti středu mezi obočím je našim centrem intuice, inspirace i jasnozření, má vliv na epifýzu. Sedmá čakra (Sahasrára) nad temenem hlavy je naším spojením s kosmem a jeho silami, jejím hmotným protějškem je náš mozek.

Cvičební sestava
                                                                    
První cvik:  Postavte se zpříma a rozpažte ruce rovnoběžně se zemí, dalně k zemi.Pak se otáčejte kolem své osy zleva do prava, jinými slovy ve směru hodinových ručiček.Dýchejte přirozeně tedy, jak potřebujete.Pokud se vám točí hlava soustřeďte se na jeden bod před sebou.

Pozice uvolnění: Po cviku proveďte pozici odpočinku.     Stůjte uvolněně, ruce dejte jako vbok, ale níže, až na kyčle, prsty dopředu a palec do zadu.Provadějte nádechy a výdechy, dokud se vám dýchání nezklidní.                                                                                            

Druhý cvik: Lehněte si rovně na záda, ruce podél těla, dlaněmi dolů.S nádechem zvedněte hlavu a zatlačte bradu na prsa, zároveň maximálně zvedněte nohy do svislé polohy.Můžete nohy natáhnout dál směrem k hlavě.Kolena mají být při tom naprosto úplně rovná.Takto držte maximální rozumnou dobu tělo napnuté se zadrženým dechem.Potom úplně uvolněně s dlouhým plynulým výdechem pozvolna pokladejte hlavu i nohy zpátky na zem.Zde můžete provést na 3-6 sekund zadržení dechu.

                                  Pozice uvolnění: Po docvičení si lehněte na záda s dlaněmi nahoru a veškerou pozornost soustřeďte na své tělo.V této pozici uvolnění setrvejte 1-3 minuty, dokud se vám dýchání nezklidní.Pozornost držte stále uvnitř těla.Tuto pozici provádějte vždy po druhém, třetím, čtvrtém a pátem cviku.
                                                                                
Třetí cvik: Provádí se v kleku. Ruce při něm leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech, pánev je mírně podsazená. Palec je na stranách a směřuje dopředu, ostatní prsty zezadu jakoby podpírají hýždě.Pak zvolna skloňte hlavu, zátylek dopředu a bradu přitáhňete k hrudníku.Potom s nádechem hlavu zakloňte dozadu, ale jen tak daleko, jak je vám to příjemné, zároveň nakloňte páteř trochu dozadu.Při zaklánění si pomáhejte tím, že se opřete pažemi o stehna nebo o hýžďové svalstvo.Zde opět setrvejte maximální možnou dobu několik sekund se zadrženým dechem.V maximální poloze vydržte, a potom se s výdechem opět vraťte do výchozí pozice.Provádějte nádechy a výdechy, dokud se vám dýchání nezklidní a pokračujte.

                            Pozice uvolnění : Stejná jako u druhého cviku.
                                                                         

Čtvrtý cvik: Sedněte si na zem s nohama dopředu, chodidla asi třicet centimetrů od sebe. Tělo držte zpříma (rovná páteř !) a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a pak ji přitáhněte k hrudi. Potom se s nádechem zvolna zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup tak vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka přitom musí být kolmo k zemi. V této chvíli napněte všechny svaly, udělejte "most" a zadržte při tom dech na několik sekund. S výdechem se vraťte se do výchozí pozice, uvolněte svaly a než budete cvičit dál, můžete si odpočinout. Provádějte nádechy a výdechy, dokud se vám dýchání nezklidní.

                                        Pozice uvolnění : Stejná jako u druhého cviku.


 

                                                                       

Pátý cvik: Provádí s obličejem otočeným k zemi. Váha těla přitom především spočívá na rukou a dlaních, které leží na zemi, a na prstech u nohou. Váha spočívá na rukou a na prstech nohou.Protáhněte se vzádech, aby tělo bylo prověšeno dolů.Hlavu přitom co nejvíce zakloňte do zadu.Potom s nádechem pomalu zvedejte pánev vzhůru, až tělo vytvoří obrácené V.Zároveň tlačte bradu k hrudi, zde opět zadržte dech na několik sekund.Potom se vraťte s výdechem do výchozí pozice.Provádějte nádechy a výdechy, dokud se vám dýchání nezklidní.Nezapomeňte, že můžete zvýšit efekt tohoto cvičení, když po výdechu zadržíte dech na několik sekund.Pátý cvik začínejte nejlépe v leže na břiše, potom položte ruce vedle hrudního koše a silou zádových svalů se zvedněte do výdechové pozice.

                                     Závěrečná pozice uvolnění: Lehněte si na záda s dlaněmi obracenými nahoru.Představujeme si světlé modré nekonečné nebe.Potom si představte malý obláček, který pluje po tomto nebi.Následně si představte, že tento obláček jste vy a plujete po tomto modrém nebi (pozn.Pokud cvičíme v přírodě, tak se můžeme koukat přímo na nebe).Časovou délku uvolnění a relaxace si volíme sami (cca 10 minut).


Cvičíme jednou až dvakrát denně, každý cvik provádíme 1- 21 krát. Je dobré si zvyknout na určitou hodinu cvičení. Asi po třech měsících pravidelného cvičení se mají dostavit překvapující účinky a cvičící se cítí doslova omlazený. Vysvětlení lze hledat v tom, že hlavní rozdíl mezi mladým člověkem plným životní síly a starým člověkem s podlomeným zdravím je v energii čaker. Protože myšlení a aktivita čaker tvoří spojité nádoby, lze průchodnost čaker, kterými proudí naše životní síla, upravit buď sebekontrolou vedoucí ke změně negativního myšlení v myšlení pozitivní nebo touto snadno dostupnou sérií cviků. Výsledkem našeho snažení pak bude jak nárůst pozitivního myšlení, tak nesporný omlazující účinek, po kterém budte zářit zdravím a silou.Toto cvičení zde uvádím proto, že ho mám osobně vyzkoušené a člověku se zklidní mysl a tělo je pružnější.

Upozornění : Cviky neprovádějte  na počet, ale na kvalitu každého cviku.
Nejdůležitější je správný dech , pozice cviku a uvolněná mysl !
Při začátku cviku se volně nadechujeme ,v plné pozici zůstaneme tak dlouho, jak je nám to příjemné(zadržíme dech) a pak se vracíme z výdechem do základní pozice.
Mezi jednotlivými tibeťany si lehneme na záda a volně dýcháme a prociťujeme tělo.
Na začátku cvičení můžeme mít problém s dechem, ale časem se to upraví samo.
Při cvičení je také důležité takzvaně "vypnout" mysl a to proto že kvalita cviku se zvětší.
Pro toho kdo má problém s dechem je dobré si nacvičit správný dech.

03.05.2016 19:50:32 - Olga: 5 Tibeťanů cvičím již 10 let a potvrzuji všechna pozitiva z vlastní zkušenosti,neváhejte a začněte cvičitsmiley
19.11.2013 10:26:31 - Miriam: Hodně pěkný článek o veganské a vegetariánské stravě:

http://www.prakticky-zivot.cz/zdravi/zivotosprava/vegetarianska-a-veganska-strava
smileysmileysmileysmileysmiley

 
© 2011 Alernativní medicína J.H