www.alternativni - medicine.webgarden.cz

Skryté nebezpečí

                                                                       MIKROVLNNÁ TROUBA 

        

Když se někdo nechce vzdát vařeného jídla, měl by se alespoň vyvarovat jedné techniky vaření, pokud mu záleží na jeho zdraví a životním prostředí, a to přípravy jídel v mikrovlnné troubě. Mikrovlny vyskytující se v přírodě jsou vytvářeny např. Sluncem vždy prostřednictvím pulsujícího stejnosměrného proudu. Naproti tomu technicky vyrobené mikrovlny jsou vytvářeny střídavým proudem, což je jev, který se v přírodě nevyskytuje. Tyto umělé mikrovlny vedou v organické tkáni k silným rezonančním vlněním atomů, molekul a buněk. Jelikož se tímto procesem zvyšuje teplota třením, jsou potraviny v mikrovlnné troubě zahřívány. Přirozené mikrovlny žádné takovéto účinky nemají.

Rezonanční vlnění ve tkáni pak vede k silným změnám struktury mnoha molekul, dochází k tzv. isomerizaci. Tyto pozměněné molekuly vyvolávají neřešitelné požadavky na látkovou výměnu a projevují se ještě mnohem škodlivěji, než konvenční druhově cizorodé látky vyvolané kvašením.

V jedné pozoruhodné studii mohli švýcarští biochemici Dr. Blanc a Dr. Hertel dokázat, že konzumace potravin připravovaných v mikrovlnné troubě vede k okamžitým chorobným reakcím imunitního systému. Dr. Hertel vyvodil ze své studie následující závěry: "...V celkovém posouzení vykazují nálezy v krvi zkoušených osob po požití potravin připravených v mikrovlnné troubě, na rozdíl od ostatních variant přípravy jídla, chorobné změny. ...Nepochybně dokázané ničivé účinky mikrovln působí na člověka škodlivě nejen při přímém ozáření, ale také nepřímou cestou přes ozářenou potravu".

Nebezpečí unikajícího záření

Záření vyrobené v mikrovlnné troubě působí také přímo na člověka a na jeho okolí. Úplně těsná mikrovlnná trouba je utopií. K unikání paprsků dochází vždy. Čím déle je mikrovlnná trouba používána, tím větší je dávka unikajících paprsků.

Takovéto unikající záření může vyvolat vážné poruchy nervových buňek, zraku, vnitřních orgánů a může vést také ke změnám dědičnosti. Již malé dávky mikrovln vyvolávají nadměrné vylučování kalcia v mozkových buňkách, což může vyvolat onemocnění. Výzkum v Ústavu pro člověka a přírodu ve Verden/Aller dokázal, že žádná mikrovlnná trouba koupená v normálním obchodě není stoprocentně těsná a že vycházející únikové záření je zcela dostačující, aby mohlo způsobit výše uvedená poškození. Oblíbený argument, že "dávky záření jsou malé" spočívá na zcela teoretických úvahách. Praxe dokazuje, že minimální ozáření umělými mikrovlnami je životně nebezpečné (na rozdíl od přirozených mikrovln).

 

                       

 

Mikrovlny jako znečišťovatelé životního prostředí

Také v zájmu našeho životního prostředí bychom se měli zříci používání mikrovlnné trouby. Únikové záření z mikrovlnné trouby se neomezuje pouze na naše vlastní čtyři stěny, nýbrž dosahuje do několika kilometrů. Ze všech živých organismů jsou mikrovlnami nejsilněji poškozeny stromy a keře. Žebra listů a shluky jehličí jsou vysoce citlivými anténami pro elektromagnetické záření. Každý technik vysokofrekvenčních proudů může potvrdit, že geometrická uspořádání listových žeber, případně shluků jehličí, odpovídají přesně uspořádání antén vysokofrekvenční techniky.

Těmito anténami přijímají stromy přirozené mikrovlny z kosmu a vzájemně si vyměňují informace prostřednictvím elektromagnetických vln. Takto lze např. vysvětlit, že stromy mohou vyvinout imunitu vůči určitému druhu parazitů, i když je tímto parazitem napaden jen jeden strom ve skupině. Podobná pozorování mohou být provedena i v případě, že jsou příslušné rostliny umístěny v oddělených prostorách.

Nasměrované radiové vysílače, radarové stanice a také mikrovlny pocházející z mikrovlnných trub způsobují svým vyzařováním miliardonásobné přetížení rostlin. Při stanovení hraničních hodnot zatížení se dosud bralo v úvahu jen to, že mikrovlny zahřívají živé organismy teprve od určité dávky. Netepelné vlivy mikrovln přitom nejsou nikdy započítávány.

Stromy, které svými listy, případně svým jehličím přijímají dávku mikrovln s miliardovým násobkem toho, pro co byly přírodou vybaveny, mají tedy velké problémy udržet svůj informační systém v dobrém stavu. Dr. W. Volkrodt, fyzik a inženýr k tomu píše: "...Také strom je určitým druhem továrny vyrábějící dřevo. Potřebuje také inteligentní informační systémy řídící např. jeho vodohospodářství a dopravu výživných látek. Když na jeho vnitřní informační systém působí radar nebo nasměrovaný vysílač jako rušitel, pak může dojít podobně jako v nějaké továrně k celkovému zhroucení jeho "výroby". Avšak na rozdíl od naší techniky neexistuje nikdo, kdo by takovýto oslabený strom mohl opravit. Je odsouzen k pomalému odumírání a nakonec ke smrti."

Nejen velké vysílače mikrovln, jako je radar a směrované vysílače, hrají v této souvislosti svou úlohu. Nesmíme podceňovat ani účinky nenápadné mikrovlnné trouby. Každá mikrovlnná trouba, která nebude používána, bude představovat cenný příspěvek k ochraně životního prostředí.

Ozářené potraviny

Také ozařování potravin představuje postup, který je oficiálně považovaný za neškodný, avšak ve skutečnosti v sobě skrývá neodhadnutelná rizika. Účelem ozáření je zabránit klíčení např. u cibule a brambor a zamezit výskytu bakterií a hub. Tento postup slouží výhradně obchodu, neboť se tím samozřejmě zvýší trvanlivost zboží, ale na zdraví spotřebitele se přitom opět nebere žádný ohled.

Aby se dosáhlo požadovaných účinků, musí být k ozařování použity mohutné dávky radioaktivity. K porovnání: nejvyšší dávky při rentgenovém snímku představují 0,25-0,5 rad, při ozařování potravin jsou používány dávky přes 100.000 rad (rad = radiation absorbed dosis; tento rad byl roku 1985 nahrazen jednotkou gray (Gy), kde 100 rad odpovídá l Gy). Nyní už je všeobecně známo, že rentgenové snímky představují pro organismus velké zatížení. Co tedy potom musí způsobit ozáření potravin, když se zde pracuje s dávkami 100.000krát většími? Vzhledem k těmto hodnotám není překvapující, že ozářená potrava je zcela mrtvá, tzn. bez LM (živých makromolekul) a energie SOEF.

Rizika z konzumace ozářených potravin jsou obrovská a možné škodlivé následky lze v celkovém rozsahu jenom tušit. Stejně jako ve využívání radioaktivity je i v této oblasti technika zlegalizována a vydávána za neškodnou a stejně tak jako atomové elektrárny může způsobit nezměrné škody na životě celé Země.

 Část z knihy:

Výživa pro člověka a Zemi CHRISTIAN OPITZ

 

DODATEK : Naše firma koncem 80.let testovala vliv mikrovlnného záření na rozpouštění medu. Výsledky dopadly velmi špatně, v medu se zničily důležité látky !!!

 


 
                                                                               TEFLONOVÉ PÁNVE atd.
 
Teflon obsahuje těkavou, termolabilní a prudce jedovatou, avšak ve vodě obtížně rozložitelnou kyselinu perfluorooktanovou (zkráceně PFOA), která se dostává dokonce i do pitné vody (další chemická látka, která není běžně sledována).
 
Podle knihy "Tak co mám jíst" existují dvě oblasti možné kontaminace lidského organismu PFOA - pitná voda (v některých oblastech) a potrava, kterou velmi mnoho domácností připravuje s použitím teflonem potaženého nádobí.

K uvolnění PFOA asi dochází především v případě, kdy se používají vysoké teploty bez současného „chlazení" olejem čili když se peče „nasucho" (a když výrobce je neseriózní, což lze očekávat u „pokoutně" prodávaného nádobí a běžného nádobí potaženého teflonem s mimořádně nízkou cenou).
                                                                                   panev.jpg

Teflon rozložený na PFOA zvyšuje v organismu hladinu LDL cholesterolu až o 10 %.

Velmi pravděpodobně je současně karcinogenní.

 Zmínka o možné přítomnosti PFOA v pitné vodě v některých lokalitách současně slouží jako důkaz, že pitná voda kdekoliv na světě může být velmi významně znečištěna stovkami chemikálií, o jejichž přítomnosti se veřejnost (konzumenti) nikdy nedoví.

Zdroj: Petr Fořt – Tak co mám jíst    
 

Nedávejte mobily dětem do 12 let

 
Důraznou výzvu posílají mezinárodní vědci a odborníci na rakovinu všem rodičům. Děti pod 12 let by raději neměly používat mobily, a pokud, tak jen v nejnutnějším případě.
Není dosud totiž přesně objasněno, zda záření z nich vycházející je opravdu životu nebezpečné.

 
 

Protože dětem do 12 let se stále vyvíjí a roste mozek, je tady riziko vzniku rakoviny samozřejmě mnohem vyšší... Pokud už dají rodiče dětem v této věkové skupině do ruky mobil, tak opravdu jen v nejnutnějším případě. Jinak ať raději využívají posílání textovek. I tak by ale měly být děti od přístroje alespoň metr vzdáleny.

Další možností je, aby rodiče dětem pořídili alespoň sluchátko s mikrofonem. Zatížení na dětský mozek je pak menší, protože telefonní anténa se nenachází v těsné blízkosti hlavy.

Zejména u věkové skupiny čtyř- a pětiletých dětí je celková hmotnost hlavy malá, i když lebka je už dostatečně tvrdá. Ale záření z mobilu proniká do hlavy hlouběji než u dospělého člověka. Riziko používání mobilů je letité téma. Odborníci se mnohdy v názoru na jejich škodlivost rozcházejí.

Více na odkaze : http://elektrosmog.blog.cz/

 

Nový příspěvek

aspartam_zakaz.jpg

 
© 2011 Alernativní medicína J.H